Giving Strategy Forum 2559

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 คุณยุรี ศิริชัยพัฒนา กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท อินโฟเน็ท ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรด้าน องค์กรที่ให้การสนับสนุนและดำเนินงานส่งเสริมการให้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จากคุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา ภายในงานมีเวที Giving Strategy Forum ที่แต่ละองค์กรมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันมากมาย

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

คุณ ศรายุทธ มอบของขวัญให้กับน้องๆ ที่มาร่วมโชว์การแสดงหน้าเวที และมอบของใช้และอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) พร้อมกับกล่าวโอวาทให้กับน้องๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ