คุณ ศรายุทธ มอบของขวัญให้กับน้องๆ ที่มาร่วมโชว์การแสดงหน้าเวที และมอบของใช้และอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) พร้อมกับกล่าวโอวาทให้กับน้องๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ


Activities