วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 คุณยุรี ศิริชัยพัฒนา กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท อินโฟเน็ท ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรด้าน องค์กรที่ให้การสนับสนุนและดำเนินงานส่งเสริมการให้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จากคุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา ภายในงานมีเวที Giving Strategy Forum ที่แต่ละองค์กรมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันมากมาย


News